НЕОГРАНИЧЕН 60MBIT

МАКСИМАЛНА ИНТЕРНЕТ СКОРОСТ DOWNLOAD / UPLOAD 30 Mbit/s / 15 Mbit/s

МАКСИМАЛНА МЕТРО СКОРОСТ DOWNLOAD / UPLOAD 30 Mbit/s / 15 Mbit/s

МАКСИМАЛНА ЕКСТРА ИНТЕРНЕТ СКОРОСТ DOWNLOAD / UPLOAD 60 Mbit/s / 30 Mbit/s

  • Реален IP-адрес - 1 бр включен в цената
  • Без ограничение по TTL (Time To Live)
  • Без ограничение в активните сесии
  • Съотношение download:upload 1:2
  • Без месечен лимит за използвания трафик
  • Получавате двойна скорост в интервала от 24.00 часа до 8.00 часа
  • Денонощен мониторинг на мрежата
  • Еднодневен толеранс - Интернет пакетът може да се ползва дори след датата на изтичане на активния Ви период. Ползвания ден толеранс се изважда от следващия платен месец