НЕОГРАНИЧЕН 100MBIT

МАКСИМАЛНА ИНТЕРНЕТ СКОРОСТ DOWNLOAD / UPLOAD 50 Mbit/s / 25 Mbit/s

МАКСИМАЛНА МЕТРО СКОРОСТ DOWNLOAD / UPLOAD 50 Mbit/s / 25 Mbit/s


(с договор 1 год.)(без договор)
  • Реален IP-адрес - 1 бр включен в цената
  • Без ограничение по TTL (Time To Live)
  • Без ограничение в активните сесии
  • Съотношение download:upload 1:2
  • Без месечен лимит за използвания трафик
  • Получавате двойна скорост в интервала от 24.00 часа до 8.00 часа
  • Денонощен мониторинг на мрежата
  • Еднодневен толеранс - Интернет пакетът може да се ползва дори след датата на изтичане на активния Ви период. Ползвания ден толеранс се изважда от следващия платен месец