3 МЕСЕЦА БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ И БЕЗ ИНСТАЛАЦИОННА ТАКСА
1. Продължителност на промоцията

Промоцията стартира от 01.07.2011 г. и продължава до 01.09.2011г.

2. Териториален обхват на промоцията

Промоцията се провежда във всички райони, в които "Скайнет Груп" ООД предоставя услугата.

3. Условия на промоцията

Промоцията е валидна за нови и настоящи домашни потребители на безсрочен договор , при сключване на 12 (дванадесет) месечен договор. Промоцията не може да бъде комбинирана с други отстъпки, срочни и промоционални договори. За да могат да използват промоцията, абонатите следва да представят документ за собственост, доказващ че жилището където ще се предоставя услугата е тяхно или е необходимо да се водят по лична карта на същия адрес. В срока на действие на промоцията дава заявка за свързване към Кабелната далекосъобщителна мрежа на "Скайнет Груп" ООД. Заявка може да се подаде в най близкия офис на фирмата или на телефони: - 052/ 32 11 18; 052/ 62 50 12 както и на нашия интернет адрес www.skynet-bg.net

4. Цени по време на промоцията

Абоната заплаща месечните си такси, съгласно избрания тарифен план, а последните три месечни такси от договора получава БЕЗПЛАТНО. Абонатът НЕ заплаща инсталационна такса.

5. Механизъм на промоцията

Всеки абонат , който има право да участва в настоящата промоция получава:

  • 3 БЕЗПЛАТНИ МЕСЕЧНИ ТАКСИ както и БЕЗПЛАТНА ИНСТАЛАЦИЯ
  • Сигурен и бърз интернет достъп в продължение на 12 (дванадесет) месеца
  • Надеждна подръжка осигурена от нашия екип от професионалист
6. Прекратяване на договора от страна на абоната

Абонат, който желае да прекрати договора за ползване на услугата, преди изтичането на срока по договора, поради преместване на друг адрес извън покритието на "Скайнет Груп" ООД или поради каквито и да е други причини, дължи плащане на месечните абонаменти такси до изтичане на срока по договора.