ПРЕДПЛАТИ 6 ТАКСИ

Всеки настоящ абонат на SkyNet предплатил шест месечни такси получава БЕЗПЛАТНО една месечна такса.